เครื่องอาร์ค 8 KVA

เครื่องอาร์ครุ่นเท้าเหยียบแบบสปริง (SPOT 8 KVA)
– ควบคุมกระแสไฟจ่าย ด้วยระบบ SCR CONTROL
– ออกแบบให้สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็ว
– ปรับตั้งระบบจ่ายไฟได้ง่ายด้วยภาษาไทย
– หม้อแปลงใช้ลวดทองแดงให้กำลังไฟสูง
– ไฟเข้า 220 VOLT