เครื่องอาร์ค 35-50 KVA

‘- ควบคุมกระแสไฟ ด้วยระบบ SCR CONTROL

– ออกแบบให้สามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็ว

– หม้อแปลงใช้ลวดทองแดงให้กำลังไฟสูง

– ไฟ้เข้า 380/220 Volt