เครื่องอาร์ค 16 -25 KVA

  • ควบคุมกระแสไฟจ่าย ด้วยระบบ SCR CONTROL
  • ออกแบบให้สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็ว
  • ปรับตั้งระบบไฟจ่ายได้ง่ายด้วยภาษาไทย
  • หม้อแปลงใช้ลวดทองแดงให้กำลังไฟสูง
  • ไฟเข้า 380/220 Volt
  • DAIMENSION   33 x 92 x 126 cm.
  • รับประกันคุณภาพ 1 ปีเต็ม